Olosuhdeselvitykset

Sosiaalilautakunta voi tehdä selvityksen ainoastaan oikeuden pyynnöstä.

Selvitystä ei tehdä viranomaisaloitteesta eikä vanhempien tai heidän asianajajiensa aloitteesta. Päävastuun selvityksestä kantaa se kunta, jossa lapsella on kotipaikka. Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1§, 8§.

Olosuhdeselvityksen tavoitteena on tuottaa oikeudelle ammatilliseen asiantuntemukseen perustuvia tietoja huoltoratkaisun tekemiseksi. Olosuhdeselvityksen tekijöiltä vaaditaan asiantuntemusta lapsista ja ihmissuhteista.

Lasta tavataan työskentelyn aikana yksin ja yhdessä vanhempiensa kanssa. Lapsen mielipide pyritään selvittämään lapsen ikätaso huomioiden. Vanhemmille annetaan työskentelyn aikana tarvittavaa tietoa lapsen huollon eri vaihtoehdoista ja asumiseen sekä tapaamisiin liittyvistä asioista. Selvitystyön aikana vanhempien on myös mahdollista sopia lapsen asioista keskinäisellä sopimuksella, jonka lastenvalvoja vahvistaa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: